Kortliks

Verduidelikende misdaadteorieë: Eysenck en Psigoanalise

Verduidelikende misdaadteorieë: Eysenck en Psigoanalise

die verklarende teorieë oor misdaad Hulle probeer verduidelik waarom iemand 'n misdadiger kan word. Watter interne en eksterne faktore kan haar daartoe lei om op te tree en wat is die rol van persoonlikheid, konflik en traumas in al bogenoemde?

Hierdie werk is egter moeilik omdat dit nie 'n eenvoudige probleem is nie en ook nie 'n eenvoudige verklaring nie. Die belangrikste ooreenkomste wat binne hierdie studieveld bestaan, fokus trouens op hierdie aspekte:

 1. Die kompleksiteit van die meganismes en faktore wat benodig word vir 'n goeie begrip. Baie studies wys op die behoefte om 'n groter aantal veranderlikes na te dink wat die resultate wat bevredigend verkry is, verduidelik.
 2. Die wye verskeidenheid van sy manifestasiemodusse, wat kan lei tot die behoefte daaraan verskillende verklarende faktore vir hul verskillende vorme van uitdrukking te kan opstel.
 3. Die metodologiese probleme wat die ontwerp en toepassing van die berekening van die gevolge van die interaksie tussen veranderlikes en prosesse behels, en nie net tussen persoonlike faktore en situasies wat dit kan veroorsaak nie, maar ook met sosiopolitieke en kulturele faktore.
 4. Die multidissiplinariteit wat beide die studie en intervensie daarvan adviseer. Pogings om die kriminele verskynsel te verklaar spruit uit verskillende perspektiewe. Daar word gereeld gesê dat teorieë oor misdaad waarskynlik so oud is soos die misdaad self. Onder die bydraes tot sy studie is die rol van filosofie, geneeskunde, biologie, regte, ekonomie, sosiologie, antropologie en sielkunde.

Verskeie verklarende teorieë oor misdaad en misdaad word onderskei. Ons gaan fokus op twee vanuit die perspektief van sielkunde, wat in die verlede 'n invloed gehad het.

Verduidelikende misdaadteorieë: psigoanalise

Aichhorn (1925) was een van die eerste skrywers wat die studie van misdaad benader het en een van die eerstes voorgestel het verklarende teorieë oor misdaad:

 • Hy het dit voorgestel omgewingsfaktore op sigself kon hulle dit nie ordentlik verklaar nie
 • Hy het die bestaan ​​van 'n onderliggende predisposisie verdedig, wat hy latente misdaad genoem het. Dit het die kind sielkundig voorberei op 'n lewe van misdaad

Ander relevante hipoteses afgelei van psigoanalise was gebaseer op die werklikheidsbeginsel

 • Daarom word volgehou dat die oortreder is nie in staat om onmiddellike bevrediging uit te stel nie (plesierbeginsel) tot langtermynwins (werklikheidsbeginsel).
 • Konsepte soos die sublimasiedie onvermoë om impulsiwiteit te beheer en meganismes om plesier te soek, onbewuste ouerlike toelaatbaarheid, ens.

Psigoanalitiese teorieë stel daarin belang om die rol van interne prosesse en konflik te benadruk as determinante van gedrag.

Volgens Hollin (1989) beteken dit nie dat sulke teorieë die belangrikheid van sosiale en omgewingsfaktore ignoreer of verwerp nie. Inteendeel, hulle verkies dinamiese prosesse in terme van hul rol in die ontwikkeling van kriminele gedrag.

daarom, Die psigoanalitiese model bevat interne onopgeloste konflikte, 'n gebrek aan emosionele stabiliteit en kinderlike gebeure in die soeke na die verduideliking van kriminele gedrag.

Psigoanalitiese en psigodinamiese teorieë het baie kritiek ontvang, byvoorbeeld:

 • die gebrek aan 'n wetenskaplike metode geldig in die formulering van teorieë
 • Vae natuur en onstabiel in baie van die kernbegrippe
 • Afhangend van die ontleder se interpretasievaardighede vir die begrip van 'n gegewe gedrag

Verduidelikende misdaadteorieë: Eysenck

Uit Eysenck se werk is dit moontlik om dit te erken persoonlikheid is belangrik in die ontstaan ​​en instandhouding van antisosiale gedrag. Uit 'n wetenskaplike oogpunt het die vrugbaarste bydraes tot die misdaadpersoonlikheidsverhouding uit Eysenck se werk begin.

Eysenck se antisosiale gedragsteorie

Eysenck se antisosiale gedragsteorie Dit is gebaseer op sy eie teorie van persoonlikheid. Deur middel van psigometriese tegnieke, faktorstudies en empiriese studies het aanvanklik twee persoonlikheidsdimensies geïsoleer: ekstroversie en neurotisisme.

Daarna het hy met behulp van dieselfde metodologie 'n derde dimensie geïsoleer wat hy genoem het Psigotisisme.

Wat beteken elke dimensie?

 • ekstroversie: geselligheid, liefde vir risiko, impulsiwiteit, op soek na stimulasie ...
 • neuroticism: angs, emosionele onstabiliteit, bekommernis ...
 • Psigotisisme: vyandige, asosiale, sorgelose onderwerp ...

Morele gewete

In sy boek Misdaad en persoonlikheid (1964) ontbloot sy teorie oor antisosiale gedrag. In die leer van sosialiseringsgedrag leer die kind om antinormatiewe reaksies te inhibeer deur vas te stel morele gewete.

Morele gewete is niks meer as die vestiging van 'n reeks gekondisioneerde emosionele reaksies op stimuli wat met antisosiale gedrag verband hou.

Dit kan verklaar word volgens die model van passiewe vermyding. Byvoorbeeld, die geval van 'n kind wat verkeerd optree en hierdie gebeurtenis word gevolg deur 'n straf wat pyn en vrees veroorsaak.

Na verskeie herhalings van hierdie ry, die kind leer dat daar 'n verhouding bestaan ​​tussen sy antisosiale gedrag en die straf.

 • Daarom het lantisosiale dade sal geassosieer word met die afwykende toestand van vrees oorspronklik geproduseer deur straf
 • Op hierdie manier alleen produseer vrees en angs
 • Die feit van nie die uitreiking van sulke dade sal versterk word vir die vermindering van angs en angs.
 • Voorwaardelike vrees vorm die remme van antisosiale gedrag.
 • Volgens Eysenck morele gewete is niks meer nie as 'n gekondisioneerde refleks wat 'n wye reeks wanaanpassings beheer. Daarbenewens kan gekondisioneerde vrees aangeleer word deur die toepassing van straf aan ander vir hul wanaanpassings.

Die belangrikheid van sosialisering

Eysenck stel dit voor 'n gebrek aan sosialisering kom voor by individue wat oor die algemeen nie die vermoë het om gekondisioneerde reaksies te verkry nie. Dit is te danke aan die kombinasie tussen a opwekking Lae kortikale en verhoogde neurotisisme.

Dit sou dit beteken ekstroverte onderdane sou 'n tekort oplewer in die verkryging van die sogenaamde morele gewete. Volgens die passiewe vermyding-model is ekstroverte geneig om ongevoelig te wees vir straf of om reaksies met swak vrees te vestig.

Opsomming van Eysenck misdaadteorie

 1. 'N Lae kortikale aktivering (opwekking) en 'n groter behoefte aan stimulasie gekombineer met 'n hoë outonome opwindbaarheid sou geneig wees tot antisosiale gedrag. Ek bedoel 'n hoë ekstroversie met 'n hoë neurotisisme, sou hulle deels verantwoordelik wees vir sekondêre psigopatie of die neurotiese oortreder. Een gekenmerk deur antisosiale gedrag, maar skuldgevoelens.
 2. 'N Hoë mate van psigotisisme wat verband hou met 'n genetiese geneigdheid tot psigotiese afwykings Dit is deels verantwoordelik vir sekondêre psigopatie. Hulle sou misdadigers wees wat gekenmerk word deur lae emosie en sonder enige skuld.
 3. As die veranderlikes ekstraversie, neurotisisme en psigotisisme 'n groot genetiese las het, oorerflikheid sal 'n belangrike rol speel in kriminele gedrag.
 4. Gegewe bogenoemde, die drie veranderlikes is positief verwant aan antisosiale gedrag.
 5. In interaksie met die bogenoemde genetiese predisposisies sou die omgewing van groot belang wees in die ontketening van misdaad. Daar moet dus opgetree word om misdaad te voorkom en te behandel.

Wat het ekstroversie (E) en psigotisisme (P) gemeen?

In beginsel vakke met 'n hoë punt in E en P word beskryf as impulsief, met aantrekking tot risiko en met 'n sterk behoefte aan stimulasie.

In werklikheid het hulle daarop gewys dat hierdie laaste eienskap kan wees belangrik in die verhouding tussen persoonlikheid en misdaad.

Zuckerman (1979) het die eienskap bekendgestel "Stimulasiesoektog". Wie gedefinieer asdie behoefte aan nuwe, gevarieerde, ingewikkelde gewaarwordinge en ervarings, sowel as die neiging om risiko's te neem ten einde daardie ervarings te bekom.

Antisosiale gedrag behels stimulasie en risiko. Dit kan ons nie verbaas dat mense met soortgelyke omstandighede 'n groter behoefte aan stimulasie het 'n groter waarskynlikheid dat hulle teenreguleringsgedrag uitstoot nie.

Daar is in werklikheid verskeie studies wat gevind het verband tussen antisosiale gedrag en stimulasiebehoefte.

Verwysings

 • Aichhorn, A. (2006). Hulpelose jeug (voorwoord deur Sigmund Freud). Barcelona: Gedisa (oorspronklike uitgawe van 1925).
 • Eysenck, H. J. (1964). Misdaad en persoonlikheid Oxford, Engeland: Houghton Mifflin Co.
 • Hollin, C.R. (1989). Sielkunde en misdaad Londen: Routledge
 • Horvath, P., & Zuckerman, M. (1996). Soek na sensasies, assessering en risikogedrag.Tydskrif vir dwelmverslawing9, 26-38.