Kommentaar

Hoofkenmerke van kinders met 'n hoë kapasiteit

Hoofkenmerke van kinders met 'n hoë kapasiteit

Wat ons onder 'n hoë intellektuele kwotiënt verstaan

Histories word kinders met 'n IK of ongeveer 140 gedefinieer as kinders met algemene / hoë intelligensie.

Baie van hulle is selfversekerd en nie-konformisties, maar hulle ken die reëls en pligte van die groep. Hulle bied gewoonlik 'n kritiese houding teenoor hul eweknieë aan. Hierdie eienskap is te wyte aan sy durf aan die werk en in verhoudings en soms is hulle ongeduldig en oorskat.

die sukses van sy optredes word ondersteun deur syne mate van intelligensie, groot selfvertroue in hierdie verband, kalmte en die hoë mate van risiko Hulle is bereid om op 'n intellektuele vlak te verduur.

Hul opleiding word as 'n ontspanningsaktiwiteit verstaan. Daarbenewens moet daarop gelet word dat hierdie soort kinders 'n verstand het wat langer wakker en oplettend kan bly as enige kind met 'n normale intellektuele vermoë. Hulle bly langer aktief en hul slaapure is laer as dié van hul maats.

inhoud

 • 1 Wanneer kan 'n kind se intellektuele vermoë opgespoor word?
 • 2 Verskille tussen seuns en meisies met hoë vermoëns
 • 3 Fases van begaafdheid
 • 4 Hoe kan u 'n kind met hoë vermoëns help?

Wanneer kan 'n kind se intellektuele vermoë opgespoor word?

Spesialiste beveel aan om aandag te gee aan kinders se vermoëns wanneer dit is tussen 3 en 8 jaar.

In die algemeen, begaafde kinders bied verskillende belangstellings aan kinders op hul ouderdom. Ander faktore wat begaafde kinders onderskei, is hulle buigsaamheid van denke, hoë selfregulering, leervermoë en persoonlike volwassenheid.

Die volgende kan in ag geneem word by die erkenning van 'n begaafde kind:

 1. Groot nuuskierigheid en kreatiwiteit.
 2. Vinnige leer en uitstekende geheue.
 3. Hy sê sy eerste woord voor 8 of 9 maande.
 4. Hy sê sy eerste vonnis met 1 jaar.
 5. Hou 'n gesprek tussen 18 en 24 maande.
 6. Woordeskat onbehoorlik vir sy ouderdom.
 7. Leer die alfabet en tel tot tien op twee en 'n half jaar.
 8. Los optel- en aftrekprobleme geestelik op tot 10 met 3 jaar.
 9. Die fase waarom begin voor die ouderdom van 3, vra op 'n vroeë ouderdom ondersoekende vrae.
 10. Baie uiteenlopende belangstellings en logiese soeke na die rede.
 11. Begrip en vroeë lees.
 12. Hy het 'n hoë sensitiwiteit teenoor die wêreld rondom hom.
 13. Kommer oor moraliteit en geregtigheidskwessies.
 14. Energiek en vol selfvertroue in die moontlikhede daarvan.
 15. Baie oplettend en oop vir ongewone situasies.
 16. Baie krities teenoor homself en ander.
 17. Groot aandagspan en konsentrasie.
 18. Hy hou daarvan om met ouer kinders te kommunikeer.
 19. Verwerping van gesag en groot onafhanklikheid.
 20. Leierskapasiteit en groot energie, met lae moegheid.
 21. Hy slaap 'n bietjie minder as die meeste kinders op sy ouderdom (as volwassene kan hy aan slapeloosheid ly).
 22. Dit verveeld in die klas omdat die vermoë daarvan konvensionele studieprogramme oorskry.
 23. Hulle is blykbaar baie afgelei.
 24. Sy denke is produktief eerder as voortplantend. Dit is gebaseer op die konstruksie van dinge.
 25. Hulle voel verkeerd verstaan, vreemd.
 26. Hoë akademiese selfbeeld, maar nie persoonlik nie.
 27. Hulle is onafhanklik en introverte.

By talle geleenthede het 'n begaafde kind 'n familiegeskiedenis van iemand wat soortgelyk is in die gesin (hoewel dit destyds nie as begaafd is nie), wat daarop dui dat hy 'n belangrike genetiese en oorerflike faktor het.

Vroeë opsporing is noodsaaklik om die kind die gemaklikste opvoedkundige omgewing en die aandag wat dit verdien, te bied. As hulle betyds geïdentifiseer word, sal die begaafde kleintjies hul vaardighede kan verbeter en dit ten volle kan ontwikkel sodra hulle volwassenheid bereik het. Andersins sal u intellektuele ontwikkeling vertraag word en kan dit op skoolmislukking beland. In hierdie sin benadruk die Spaanse vereniging van begaafde kinders die behoefte aan permanente opleidingsaktiwiteite aan nie-universiteitsonderwysers "ontwerp, programmeer en oordra, sowel as die belangrikheid van" bevordering van opvoedkundige, skool-, wetenskaplike en sosiale aktiwiteite. met die ouers. "

Verskille tussen seuns en meisies met hoë vermoëns

Volgens navorsing wat uitgevoer is deur die sielkundige Mª Inmaculada Ramírez Salguero, professor aan die Universiteit van Granada, meisies is geneig om beter te wees as seuns in verbale vaardighede wat meer gevorderde voorbereiding behels om skool toe te gaan. Daarbenewens het seuns dikwels groter leesprobleme en leergestremdhede as meisies. Dit is waar dat hierdie kommunikatiewe voordele oor die jare verdwyn, en daar kom 'n tyd dat dit ooreenstem met dié van die seuns.

Inteendeel, die seuns het gemakliker op gebiede soos wetenskap en wiskunde, terwyl dit slegs skriftelik oorskry.

Daar is ook meer jongmense as meisies in die persentasie studente wat hul akademiese voorbereiding versnel om universiteite vroeg in te gaan.

Hierdie rede kan toegeskryf word aan die feit dat versnelling in wetenskap en wiskunde loopbane uitvoerbaarder is as in die sosiale wetenskappe, en dat die meerderheid begaafde kinders geneig is tot die eerste twee.

Sommige navorsers glo dat die verskille tussen die kognitiewe waardes tussen seuns en meisies te wyte is aan hul verskillende ervarings van sosialisering. Die mees waarskynlike verklaring is dat die sosiale druk van ouers, vriende, onderwysers ... veroorsaak dat die kind gedrag wat hy as geskik vir sy seksuele rol ag, aanneem.

By meisies kan die vroulike rol persoonlikheidskonflikte veroorsaak tussen wat hulle is en wil wees, in teenstelling met wat hulle veronderstel is om te wees.

Een oplossing, voorgestel deur professor Ramírez, is om die begaafde meisie die geleentheid te gee om vrouens te ontmoet wat deur dieselfde omstandighede gegaan het en wat daarby baat gevind het, maar hulle nooit spesiaal laat lyk nie, omdat baie van hulle voor onveiligheid gely het die twyfel om foute te maak en onverstaanbaar te lyk, of om nooit foute te maak en te slim te lyk nie.

Persoonlikheidstoetse onthul onderskeidende kenmerke soos:

 • Die manlike geslag is meestal meer introverte, analities, rasioneel en het 'n teoretiese en pragmatiese geeshoewel meisies meer verbeeldingryk, intuïtief is en baie belang stel in interpersoonlike verhoudings.
 • Die seuns waardeer in die studies die atmosfeer van mededingendheid en individualisme, heeltemal die teenoorgestelde van meisies wat nie sulke omstandighede waardeer nie en interpersoonlike verhoudings bo individualiteit verkies.
 • Begaafde meisies word gekoppel aan die hand van vlak van refleksie en intellektuele nuuskierigheid wat gelyk is aan seuns, maar streef na hoë sosiale funksies, is minder geïnteresseerd in hul onderrig tydens adolessensie en ervaar intellektuele regressie in volwassenheid.

Stadiums van begaafdheid

Die ontwikkeling van die intellektuele vermoëns van die begaafde kan in drie belangrike fases verdeel word:

Kinderjare

Die begaafde baba is nie soos ander kinders op sy ouderdom nie. Dit toon 'n groot voorliefde in leer en in die interaksie met die omgewing.

Hulle is baie sensitief en reageer voor 'n normale baba tot beide visuele en ouditiewe stimuli. As die optiese stimuli egter herhalend is, gee hulle nie te veel aandag nie, want hulle het 'n buitengewone fotografiese geheue.

sy kommunikatiewe ontwikkeling is voortydig. Hulle begin voor 'n normale kind te praat en hul woordeskat sal meer uitgebrei word, maar die ekspressiewe taal sal steeds dieselfde wees as dié van ander kinders op hul ouderdom. Wat waardeer word, is 'n groter gebruik van ondervragingsvorme, die resultaat van sy groot nuuskierigheid.

Gedurende hierdie stadium toon die kind gewoonlik 'n wye vermoë om 'n groot hoeveelheid werk te verrig waaraan hy baie tyd en moeite gaan spandeer. Hy sal ook 'n groter mededingendheid toon met al sy eweknieë op die gebied van talent met 'n groot begeerte om die beste en die vermoë te wees om vinnig nuwe tegnieke aan te leer wat verband hou met sy talent. Hierdie deursettingsvermoë en hoë persoonlike bevrediging kan reeds by begaafde babas waardeer word wanneer hulle dit reg doen.

Die gesin is baie belangrik vir die baba om sy intellektuele vermoë te ontwikkel, omdat 'n goeie gesinsreaksie 'n regte evolusie sal vergemaklik. Aan die ander kant word aangetoon dat die volgorde van geboorte die begaafdes beïnvloed. Die eersgeborene kry gewoonlik 'n direkte stimulasie van die moeder, en die reaksies van die moeder is ook groter in vergelyking met latere kinders.

Adolessensie

Hierdie periode is nie maklik in die lewe van 'n persoon nie, en dit raak nog ingewikkelder as ons oor die begaafdes praat, omdat dit 'n stadium van groot transformasies is.

Kognitiewe vermoëns verander en jongmense besin oor hul eie gedagtes, het menings oor konsepte wat verband hou met sosiale en morele waardes toenemend konkreet en verskans.

In hierdie periode is die rol van ouers ook van kardinale belang, aangesien die gebrek aan belangstelling van die ouers vir die werk van hul kinders daartoe kan lei dat die begaafde se prestasie afneem, sowel as die gebrek aan selfvertroue. Daar is 'n baie belangrike persentasie dat as u nie die nodige ondersteuning ontvang nie, kies om uit te val, ondanks sy hoë IK.

Hulle moet die vryheid hê om besluite te neem en 'n mate van onafhanklikheid te neem, hoewel hulle nie die gesin se ondersteuning versuim nie.

Hierdie soort jongmense, alhoewel hulle gewoonlik nie probleme ondervind met hul klasmaats nie, verkies om hul buitemuurse tyd met ouer mense te deel, met intellektuele ontwikkeling soortgelyk aan hul eie en hul vriende is gewoonlik skaarser as dié van enige tiener in hul ouderdom.

Onlangse navorsing het getoon dat daar is 'n noue verband tussen intelligensie, selfvertroue, positiewe selfbeeld en selfaanvaarding.

Volwassenheid

Die begaafde persoon wat 'n toepaslike vlak van opleiding behaal het, kry gewoonlik 'n goeie werk, gewoonlik as spesialis, met vergoeding in ooreenstemming met sy verantwoordelikheidsgraad en waarin hy gemaklik sal werk.

Dit is gereeld dat hulle in isolasie werk, maar dat hul eweknieë waardeer word vir hul hoë kapasiteit om probleme op te los of werk van hoë gehalte te verrig.

As hy tydens die adolessensie sy studies laat vaar en nie die toepaslike vlak van opleiding behaal nie, sal hy waarskynlik 'n soort werk ontwikkel wat nie spesialisasie benodig nie, waarin hy probleme met homself sal aanvaar, en dat hy dikwels probleme ondervind om te aanvaar reëls van hul meerderes.

Die hoë intellektuele kwosiënt is geen waarborg vir sukses in die lewe nie dit vereis ook nie dat die begaafdes vir 'n spesifieke beroep moet kies en 'n fisiese, wiskundige of lugvaartingenieur moet wees nie. Daar is professionele persone met 'n buitengewone intellektuele kapasiteit in alle arbeidsvelde. Die begaafde moet sy intelligensie ontwikkel volgens sy persoonlike en professionele omstandighede om sy welstand te bewerkstellig.

Infografies oor die emosionele oormatigheid van begaafde kinders. Meer inligting hier.

Hoe kan ek 'n kind met hoë vermoëns help?

Vir ouers of voogde is ons basiese raad om aandag te gee aan hul neigings tot lees, kuns of getalle en om u te help om hierdie vaardighede te ontwikkel. Ons kan hulle na plekke neem waar hulle nuwe dinge leer, soos museums, biblioteke, ens. Dit sal ook 'n goeie aksie wees om hom te stimuleer sodat hy nie verveeld raak nie, al sy vrae en bekommernisse so goed moontlik beantwoord en hom inskryf vir buitemuurse aktiwiteite waarin hy sy potensiaal kan ontwikkel.

Wat die skool betref, is dit gerieflik om met u onderwyser te praat, en as daar toegang en moontlikheid in die onderrigsentrum is, doen 'n klein opvolg deur 'n skoolsielkundige om te voorkom dat u van ander geïsoleer word en dat u 'n voldoende leertempo kan hê. .

Aan die ander kant is daar die opsie van skoolversnelling, waarin die student 'n kursus kan oorslaan en 'n hoër kursus kan inskryf (in totaal kan u tot drie jaar in verpligte skoolopleiding versnel en een in die verpligte pos). Maar voordat ons 'n besluit neem, moet ons daaroor praat en dit goed met die kind waardeer, want as u soms probleme ondervind met sosialisering met diegene wat u reeds ken, weet ons nie hoe dit u sal beïnvloed om die omgewing van vriendskappe te verander en met ander te wees nie. ouer vennote en wie se verwantskappe al lankal bestaan.

'N Ander minder drastiese, maar ook effektiewe opsie, sou wees kurrikulumaanpassing. Hierdie moontlikheid, wat onbetwisbaar deur onderwysers toegepas word op kinders met 'n baie lae skoolprestasie en leerprobleme, is egter minder gewild as hulle aansoek doen by kinders wat die teenoorgestelde kant het, omdat onderwysers dink dat Dit is nie nodig om hulle te stimuleer of soveel aandag daaraan te gee nie, hulle is reeds gereed kinders. Maar soos ons gesien het, kan 'n kind wat swak onderrig word, op skool misluk. Boonop stel hierdie opsie u in staat om u vriende en hul omgewing op 'n meer genormaliseerde manier te hou.

Wat die programme vir begaafde kinders betref, het dit baie kontroversie opgelewer. Sommige kritiseer hulle omdat hulle elitêr is en 'n boodskap van middelmatigheid stuur aan diegene wat nie as begaafdes gekies is nie. Alhoewel dit waar is dat dit nie goed is om te skei nie, is dit gerieflik dat hierdie kinders spesiale aandag geniet.

Dit word aanbeveel dat kinders na 'n normale skool gaan, maar meer ure per week as ander aan studieprogramme spandeer. Hiervoor moet die opvoeder en die gesin 'n span vorm om die vordering van die kind noukeurig te monitor.

As hulle nie voldoende behandeling ontvang nie, Begaafde kinders ontwikkel dikwels sosiale probleme. Boonop, as die onderwys wat hulle ontvang nie aan hul behoeftes voldoen nie, raak hulle onaktief, afgelei en het hulle slegte gedrag..

Skakels van belang

Opsporingsvraelys vir begaafde kinders. (3 - 4 jaar)
Opsporingsvraelys vir begaafde kinders. (5 - 8 jaar oud)
Opsporingsvraelys vir begaafde kinders. (9 - 14 jaar oud)
Kindertoetse

Moenie vergeet om in te teken nie ons YouTube-kanaal van Sielkunde en Onderwys