Kommentaar

Sielkunde en geslagsgeweld

Sielkunde en geslagsgeweld

Alhoewel daar elke dag meer gepraat word oor geslagsgeweld, is daar steeds baie mense wat nie presies weet waarna hierdie vorm van geweld verwys of 'n effens verkeerde idee daaroor het nie.

Om die erns van hierdie soort geweld te begryp, was daar verlede jaar 2018 47 sterftes van seksistiese geweld in Spanje. Daarom is dit interessant om 'n ontleding van hierdie term uit te voer om enige twyfel uit die weg te ruim.

inhoud

 • 1 Wat is geslagsgeweld?
 • 2 Waarom word mans nie by geslagsgeweld ingesluit nie?
 • 3 Kan sielkunde teen hierdie plaag veg?

Wat is geslagsgeweld?

Organiese reg 1/2004 van 28 Desember verwys na geslagsgeweld as “die mees wrede simbool van ongelykheid in ons samelewing. Dit is 'n geweld wat op vroue gerig word omdat dit so is, omdat hulle deur hul aggressors beskou word as die minimum regte op vryheid, respek en besluitnemingsvermoë. '

Op sy beurt word hierdie soort geweld in koninklike wetsbepaling 9/2018, van 3 Augustus, oor dringende maatreëls vir die ontwikkeling van die Staatspakt teen geslagsgeweld, gedefinieer as “die wreedste manifestasie van ongelykheid en die magsverhoudinge van mans oor vroue. Dit gaan oor 'n Geweld van strukturele aard wat juis op die vrou gerig word. Hierdie geweld ondermyn die genot van hul menseregte en fundamentele vryhede en dit is 'n hindernis vir die volle besef van gelykheid tussen vroue en mans. ”

Daarom gee hierdie wet en hierdie koninklike besluit ons reeds 'n idee dat geslagsgebaseerde geweld 'n soort geweld is wat mans oor vroue uitoefen bloot omdat hulle vrouens is. Daarom praat ons van 'n soort geweld met 'n bepalende kulturele las, aangesien dit op 'n sistemiese manier plaasvind, nie betyds nie, maar eerder daar is 'n opvoedkundige, kulturele en sosiale agtergrond, genaamd machismo.

Geslagsgebaseerde geweld behels alle fisieke, sielkundige, seksuele, simboliese, ekonomiese en sosiale optrede wat 'n man teenoor die vrou plaasvind binne die raamwerk van 'n sentimentele verhouding (hede of verlede).

Waarom word mans nie by geslagsgeweld ingesluit nie?

Diegene wat nog nie vertroud is met hierdie vorm van geweld nie, kan hierdie vraag vra. Daar is min mense wat hul misverstand uitgespreek het vir die uitvoering van 'n reeks opvoedkundige, wettige en kriminele aksies om geweld teen vroue te beëindig. Dit sou egter nuttig wees om na te dink oor die strukturele aard van hierdie soort geweld.

Dit is juis die strukturele aard van hierdie geweld wat voorkom dat mans as slagoffers van geslagsgeweld beskou word. Die spesifisiteit en die rede vir hierdie vorm van geweld (van die man oor die vrou, bloot deur 'n vrou te wees) maak dit heeltemal onversoenbaar dat daar mans is wat as slagoffers by hierdie tipe geweld ingesluit kan word, aangesien dit is 'n spesifieke geweld wat op vroue gerig word.
Aangesien dit 'n konstante, gereelde manifestasie is, wat talle slagoffers opeis en as 'n werklike sosiale plaag beskou word, het en moet dit geslagsgeweld sy eie entiteit hê, wettig, polities en sosiaal.

Kan sielkunde teen hierdie plaag veg?

Die sielkunde het kragtige wapens om teen hierdie plaag te veg. Hoofsaaklik op twee maniere: onderwys en sielkundige intervensie.

In die onderwys is dit veral belangrik om bewus te word van die belangrikheid van affektiewe-seksuele opvoeding gedurende alle fases van die kinderjare en adolessensie. Waarom is dit belangrik? In die eerste plek is dit belangrik in alle lewensfases, maar as daar 'n kritieke stadium is, is dit dié van kinderjare en veral adolessensie, want in hierdie tyd van ons lewe, leef ons baie fisieke, sielkundige en sosiale veranderinge wat plaasvind. om te bepaal wie ons in die toekoms gaan wees.

inkorporeer opvoedkundige ingrypings in kinder- en adolessensie gerig op die bevordering van gelykheidGoeie behandeling, gesonde verhoudings en respek vir diversiteit is van kardinale belang. In werklikheid is dit hier dat hierdie tipe leer deur seuns en meisies opgeneem kan word in hul geestelike skemas, hul manier om die wêreld en die samelewing te verstaan.

As sulke werk deur a sielkundige of sielkundigeDit is baie belangrik dat u opleiding het in affektiewe-seksuele opvoeding. Die mees aanbevole opleiding vir hierdie reeks intervensies is die kursus wat deur Sexology aangebied word, aangesien dit 'n dissipline is wat die geslagte en alles rondom hulle bestudeer.

Aan die ander kant is sielkundige ingrype in gevalle van seksistiese geweld baie belangrik. Om die belangrikheid van hierdie intervensies te verstaan, moet ons weet dat geslagsgeweld by die egpaar op 'n sikliese manier plaasvind.

Die siklus van geslagsgeweld

Die siklus van geslagsgeweld is presies wat dit moeilik maak vir 'n vrou om hulp te vra en hierdie verhouding te beëindig. Hierdie siklus het die volgende fases:

 • Spanningsfase: Die aggressor begin spanning opbou en begin episodes van minagting of onverwagte reaksies van die vrou en die intensiteit daarvan neem op 'n progressiewe manier toe.
 • Ontploffingsfase: In hierdie fase is daar 'n reeks gewelddadige gedrag, hetsy fisies, sielkundig of van enige ander aard, op vroue.
 • Wittebrood of betreuringsfase: Die aggressor toon berou, vra om vergifnis, maak gewoonlik die belofte dat hy sal verander en dat wat gebeur het, geïsoleer is of die resultaat van omstandighede buite die aggressies en selfs homself.

Tydens die ontploffingsfase is die vrou wat slagoffer is van geslagsgeweld gewoonlik om hulp gevra. Baie vroue is nie bewus daarvan dat hulle in hierdie siklus van geweld gedompel is nie, daarom is die werk van die sielkundige of sielkundige op hierdie punt baie belangrik.
Die versterking van die vrou se besluit om die verhouding te beëindig, is ook belangrik en het die doel om die waarskynlikheid te verminder om weer in die siklus te betree, veral as die fase van geweldontploffing gevolg word deur die bekeringsfase, en dit is in hierdie fase waar baie vroue in mishandeling situasies oorweeg om agteruit te gaan in sy besluit om die verhouding te beëindig, omdat die misbruiker beloftes van verandering maak, en moontlik die gehawende vrou genoeg hoop gee om te glo dat dit die moeite werd is om haar 'n kans te gee.

Die hulpeloosheid geleer

die geleerde hulpeloosheid: 'n sleutelbegrip in geslagsgeweld
As daar 'n sielkundige konsep is wat veral belangrik is by geslagsgeweld, word dit hulpeloosheid aangeleer. Die geleerde hulpeloosheid is 'n sielkundige toestand wat gekenmerk word deur passiewe gedrag wat gebaseer is op die oortuiging dat alles wat gedoen word gedoen word, u absoluut niks aan die situasie sal kan verander nie. Waarom is hierdie konsep teenwoordig in geslagsgeweld? Omdat episodes van mishandeling, veral in die ontploffingsfase, voorkom ongeag wat die vrou doen. Waarmee, die vrou leer dat sy, wat sy ook al doen, mishandel sal word.

As hierdie geleerde hulpeloosheid geleef word, is u lewe nie meer dieselfde nie, want u sien dat u beheer daaroor verloor het of baie daarvan. Dit is een van die redes wat dit moeilik maak vir vroue wat mishandel word om hulp te vra, omdat iemand wat voel dat hy beheer oor sy lewe verloor het, skaars die krag en motivering het om die dinamiek van mishandeling te beëindig.

Daarbenewens selfbeeld is baie leeg in hierdie situasies. In werklikheid kan vroue wat seksistiese geweld ly, hul werklikheid op so 'n ander manier besef dat hulle verkies om by hom te bly, selfs as hy hulle verkeerd behandel. Dit is die verandering van die werklikheid as gevolg van die verlies aan selfbeeld, wat mense is geneig om die misbruiker nie te verlaat uit vrees dat hulle niemand beter as hy sal vind nie, en selfs om te glo dat hulle nie iemand beter verdien nie.

Verwante toetse
 • Persoonlikheidstoets
 • Toets vir selfbeeld
 • Paartjie-verenigbaarheidstoets
 • Selfkennisstoets
 • Vriendskapstoets
 • Is ek verlief?

Video: Emosionele intelligensie 57 Wat sê Sielkunde en Coaching oor Emosionele Intelligensie? (Julie 2020).