Inligting

Die krisis van kultuur en die belangrikheid daarvan om dit te red

Die krisis van kultuur en die belangrikheid daarvan om dit te red

die Kultuur krisis Dit is tans sonder enige twyfel die ernstigste wat die mensdom deur sy geskiedenis ervaar het. Westerse kultuur (hoewel ook baie ander) word sterflik bedreig.

Oral kan ons verifieer dat ons in 'n diep siek samelewing: geestelik leeg, sonder humanistiese vorming, moreel en intellektueel verarm en met Kultuur toenemend beperk tot minderheidskringe.

hierdie Kultuur krisis herinner ons aan die sonnet van Percy Bysshe Shelley (1792-1822), "Ozymandias":

Ek het 'n reisiger van afgeleë lande gesien.Hy het my gesê: daar is twee bene in die woestyn,Van klip en sonder stam. Reg langs homGesig in die sand lê: die gebreekte gesig,

Sy lippe, sy koue tirangebaar,Hulle vertel dat die beeldhouer dit reggekry hetStoor die passie wat oorleef hetDie een wat dit met sy hand kon kerf.

Daar is iets op die voetstuk geskryf:'Ek is Ozymandias, die groot koning. kykMy werk, kragtig!, Desperaat !:

Die ondergang is van 'n groot skeepswrak.Aan sy sy, oneindig en legendariesNet die eensame sand bly oor. ”

Die krisis van kultuur

Kom ons kyk dan, waarom kultuur vir die individu belangrik is en ook waarom ons sê dat dit ernstig ondermyn word; die waarom van die Kultuur krisis.

Die belangrikheid van kultuur vir die mens

Kultuur is 'n werklikheid ('n geheel) waarin die mens ontwikkel. Hy vorm en handel volgens haar, op alle terreine van sy lewe. Sonder Kultuur sou ons nie as mense kon leef nie. Net so sou dit onmoontlik wees vir ons om 'n minimum gevoel van wortels en behoort te hê; ons kan nie as mense groei nie. Kultuur is soos ons ma: ons ontvang alles van haar.

Kultuur: kweek en opleiding van individue

Binne die Kultuur omvattende opleiding van die persoon, die verbetering in alle bestellings (ons verbeter ons beste eienskappe).

Die kulturele missie is juis om die lewe te verhoog, te verryk en te veredel. Leer om te praat, te doen en op te tree, te lewe en te sterf. Dit maak ons ​​mense, smee karakter. Dit gee ons menslikheid, hoogte, diepte en volwassenheid. Kultuur is tot diens van die individu: persoonlike lewe (waardigheid, geluk, vryheid) is die rede waarom dit kultuur is.

Op pad na 'n definisie van kultuur

Ons kan Kultuur definieer as 'n hiërargiese volgorde van waardes. Verteenwoordig die tradisie, intergenerasie transmissie, die erfenisdie onsterflikheid (dit word verstaan ​​as die oordra van kennis en die lewensorde oor tyd). Dit is dus 'n hiërargiese stel beginsels, norme, waardes, kriteria, idees en ideale.

die kultuur Dit dek die volgende:

 • kennis
 • gevoelens
 • instellings
 • deugde
 • maniere
 • Lewensvorme
 • Styl (maniere om te wees)
 • taal
 • houdings
 • Geloof en oortuigings
 • instinkte
 • gewoontes
 • Lewensvaardighede

Die woord "Kultuur" kom van:

 • Ek aanbidding (godsdiens, rites)
 • Ek groei (om, soos landbou, die wortels in die aarde te bewerk - bloed en grond - harmonie met die natuur)

In kort, die kultuur dit het soveel met hom te doen natuurlike orde en die natuurlike gemeenskappe (gesin, geslag, streek) en met die kultus (die transendente lewensvisie en kontak met die heilige).

Die axium van die Kultuur

Kultuur is 'n kompendium van essensiële en hoogste waardes, waarvan ons 3 kan belig, hoofsaaklik: Goed, waarheid en skoonheid.

Goed, goedheid, goed, ons kan dit vind in alle goeie idees, goeie bedoelings, goeie karakter, goeie bedoelings, goeie gebruike, goeie verstand, goeie oordeel, ens.

Die twee groot kragte wat die kultuur hulle is:

 • die lig, wat deur intelligensie en wysheid voorgestel word
 • En die hitte (liefde, toegeneentheid, toegeneentheid, gehegtheid)

Met al bogenoemde kan ons dit sê Die missie van Kultuur is om die lewe te verlig, gee hom wysheid, help die individu om dit te verstaan ​​en te verstaan, behalwe om hom warmte, toegeneentheid en liefde te gee. Die mens kan nie in duisternis (in duisternis, onkunde) of in 'n koue omgewing, sonder wortels, onmenslik (sonder toegeneentheid of edele emosies) leef nie.

Daar is twee aspekte in Kultuur

Daar is een objektiewe en subjektiewe werklikheid in Kultuur

 • Objektiewe kultuur dit is byvoorbeeld die Spaanse, die Chinese, die Indiër, die Moslem ...
  • Die missie van objektiewe kultuur is om die wêreld 'n tuiste te maak, die skep van 'n klimaat en 'n omgewing waarin die individu ten volle kan ontwikkel
 • Subjektiewe kultuur is baie persoonlik, interieur (die persoon assimileer in 'n mindere of meerdere mate die kultuur waar hy woon)
  • Die missie van subjektiewe kultuur is om die mens te humaniseer, laat hom persoonlik en geestelik groei. Om 'n kultus te wees, beteken om te weet hoe om te lewe, om te weet hoe om sin te gee aan die lewe en om 'n mens se eie persoonlike wêreld te vorm

Kultuur (K) en beskawing (Z)

In alles samelewing (nasie, stad, ras of kulturele entiteit) 2 vliegtuie word onderskei waarin die individu die werklikheid verstaan ​​en daarmee in wisselwerking is: Kultuur (K) en beskawing (Z). Dit is aanvullend, hoewel dit teenstrydighede kan ervaar en kan veroorsaak.

 • Kultuur (K) verwys meer na die gees en siel. Dit verwys na die geesteswetenskappe, na die geestelike lewe. Byvoorbeeld: godsdiens, filosofie, kuns, briewe, sedes, wetenskap, onderrig, sport, speletjies, geskiedenis, ens.
 • Civilization (Z) verwys meer na die liggaam (die materiaal). Dit het te make met alles wat met tegnologie verband hou (die bevrediging van persoonlike en sosiale behoeftes): politiek, burokrasie, nywerheid, reg, leër ...

Gaan voort met die vorige reël:

 • Culture (K) is daarop gemik om die mens te verbeter in al sy aspekte; openbaar die grootsheid van die mens
 • Met nadele, Civilization (Z) maak asof hy beter leef, fasiliteite aan die lewe gee (deur tegnologie, wette, polisie, ens.)

Dichotomie tussen kultuur en beskawing

Terwyl kultuur daarna streef om die werklikheid en die wêreld te ken, verstaan, verstaan ​​en lief te hê, is die beskawing daarop gemik om die omgewing te oorheers, te beheer, te onderwerp, te benut en te manipuleer.

Dus vind ons die volgende:

 • die kultuur streef na: gesag, eindes, innerlik, diep, geestelik, kwalitatief, wese, wysheid, gemeenskap
 • Terwyl die beskawing streef na: die mag, die middele, die eksterne, die oppervlakkige, die materiële, die kwantitatiewe, die besit, die kennis, die samelewing wat deur belange verenig is

die beskawing moet ondergeskik wees aan die kultuur. 'n gemeenskap Dit werk soos 'n lewende wese. U sal gesond wees as u dit respekteer natuurlike hiërargie.

Krisis van Kultuur, die agteruitgang van die progressivisme van die beskawing

Bederf vind plaas wanneer die natuurlike orde van dinge verander word en die regte hiërargie onderdruk word. Dus plaas die beskawing homself op kultuur, manipuleer en verslaaf dit.

Wanneer dit gebeur kulturele waardes word omgekeerwat verskyn op 'n onheilspellende materialisme en hedonisme, die ondermyning van sedes en waardes, intellektuele, geestelike en persoonlike bankrotskap.

Daarom ontstaan ​​chaos en wanorde, gekenmerk deur 'n beweerde progressivisme, wat niks te make het met die maak van die mens beter, vryer, wyser en hoër nie. Woorde verloor hul betekenis en degenerasie versnel.

Ons het dus die Materialistiese beskawing. Dus gaan die geestelike en transendente dimensie, wat so noodsaaklik is vir die mens, verlore. Die beginsels waarop die lewe berus, is verlore en die orde en die kulturele lewe is moontlik.

Jy verloor die logo (rede en woord), verwarring heers, verwarrendheid, verwerping, dehumanisering van die individu.

die progressivisme beskawing lei tot 'n onthumaniseerde samelewing, geestelik dood, sonder transendente betekenis, geanker in die materiaal en in die hede (die genot van die "hier en nou"). 'N Samelewing wat van die natuur geskei is, van die kosmiese, natuurlike orde, sonder die hoogste ideale van Goed, Waarheid en Skoonheid ("alles is relatief").

Die beskaafde barbaar as 'n produk van die kultuurkrisis

Dit is die prototipe van progressiewe homini; Hierdie wese is in staat om hoë vlakke van tegnologiese kennis te bereik, hanteer groot hoeveelhede data, kan selfs baie materiële goedere besit, maar sy siel is leeg. Dit is 'n persoon sonder wortels wat niks van homself weet nie (wie hy is, waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan). Hy het geen idee van die wêreld waarin hy leef nie (sy geskiedenis, kultuur, godsdienste, musiek, poësie, denke). Hy weet nie hoe om te lewe of te sterf nie.

Verlies aan waardes dit beteken dat daar nie meer vertroue, toewyding, lojaliteit, eerlikheid, moed, dekorum, respek is nie ... Dit aanvaar nie norme of hiërargieë nie (behalwe die eie).

Hulle ontstaan ​​soos hierdie, ontbindingsstrome, soos die sogenaamde egalitarisme (die vergelyking deur die lae, die massering, die ontbinding van die individu in 'n grys massa). Onderrig is verwoes, radikale en totalitêre ideologieë brei uit, sowel as propaganda, breinspoeling en die mees abse manipulasie van die gemeenskap.

Middelmatigheid vorder oral. Die wêreld word meer vulgêr en appelkoos. Insolence, impertinence, demagogy, domheid is oral. Demokrasie wordoclocracia (die leiers is die slegste uitdrukking van die gemeenskap, die minste volledige, die minste wyse en opgeleide).

Die kultuurkrisis: onkultuur en antikultuur

Dit is die twee magte wat dreig om die Kultuur te vernietig.

 • Oorweldiging manifesteer hom in vet en petulante onkunde. Kulturele waardes word verag as mens dink dat 'n mens baie gekultiveer is (mens voel gekweek as jy binne-in leeg is). Dit hou verband met die uitbreiding van 'n subkultuur wat alles binnedring. Byvoorbeeld, telebasura
 • Anti-kultuur poog om die vernietiging van Kultuur, gaan daarteen. Kultuur is andersom, ontwrig en verarm die mens. Ons kan dit sien in anti-kuns, anti-musiek, anti-poësie, anti-moraal, anti-geregtigheid, anti-godsdiens (sektes, ateïsme, sekularisme), anti-filosofie (intellektuele demagogie), nihilisme (die vernietiging van Wel, waarheid en skoonheid). Vernietiging van taal en woord

As gevolg hiervan, Ons verkry 'n onwaardige, immorele samelewing, sonder ideale of beginsels, sonder eer, sonder 'n vaste rigting. 'N Samelewing sonder norme, in die put van nihilisme, materialisme, hedonisme, relativisme. In hierdie toedrag van sake is ons kultuur vandag.

Red en herbou die kultuur

In hierdie tydstip van kultuurkrisis, is daar diegene wat hulself afvra of dit nie beter sou wees om wat reeds vrot is, te laat val en die opkoms van 'n nuwe kultuur te vergemaklik nie. Aan die ander kant oorweeg ander om die Kultuur wat ons gebore en waarin ons ontwikkel het, ten alle koste te red. Sonder twyfel is dit 'n baie moeilike besluit. Elkeen met belangrike voor- en nadele op praktiese vlak.

Wat veral opgelê word, is egter om die beginsels, die regte wêreldvisie en die persoonlike, sosiale en geestelike werklikheid te herwin. Dit moet breed en vrygewig wees, maar dit behoort nie 'n jota te lewer nie.

Dit is elke persoon se verantwoordelikheid om die waardes wat die gekultiveerde en beskaafde lewe moontlik maak, te bevestig. Almal moet daardie waardes sonder komplekse oordra. Ons moet teruggaan na wek entoesiasme vir hoë, transendente waardes; opvoed in die liefde vir inspanning (veral nuwe generasies).

Dit is ons plig om pessimisme te oorkom, aangesien dit geen plek in die natuur het nie. Ons moet die twee groot kragte gebruik wat, soos ons aan die begin gesê het, die menslike lewe onderhou: Lig en Vuur, wysheid en liefde, intelligensie en wil.

Dit sal moeilik, vervelig wees en tyd neem, maar die alternatief is verval, ontaarding, niksheid. Ons moet nuwe elite vorm met kriteria vir noukeurigheid en vraag, met 'n gees van diens, heldhaftige sin en goeie leierskap. Dit wil sê, 'n uitgesoekte minderheid wat die houdings van verlore mense binne nihilisme en progressiewe agteruitgang verander en kulturele verandering ten goede bevorder.

Verwysings

 • Medrano, A. (2002).Die pad van eer. Yatay.
 • Medrano, A. (1996).Magie en misterie van leierskap: die kuns om in 'n krisiswêreld te leef. Yatay.
 • Scruton, R., & Solé, J. (2001).Kultuur vir slim mense. Peninsula.
 • Scruton, R. (2002). Die intellektuele hegemonie van die progressiewe links.Tydskrif vir openbare studies, (85).
 • Scruton, R. (2016).Die siel van die wêreld. Rialp-uitgawes.
 • Scruton, R. (2015). Die konserwatiewe is oortuig.NOTASBOEKE van politieke denke, 11-19.
 • Scruton, R. (2018). Ons moet die valse idee van Europa oorkom.Spaanse rede: tydskrif vir tweedes gedagtes, (209), 353-355.
Verwante toetse
 • Persoonlikheidstoets
 • Toets vir selfbeeld
 • Paartjie-verenigbaarheidstoets
 • Selfkennisstoets
 • Vriendskapstoets
 • Is ek verlief?

Video: Zeitgeist Addendum (Julie 2020).